Uluslararası Ege Sağlık ve Fen Bilimleri Sempozyumu

Sempozyumun amacı, sağlık bilimler ve fen bilimleri alanlarında çalışan araştırmacılar, hekimler, bilim insanları ve saha operatörlerini bir araya getirerek entellektüel bir tartışma platformu oluşturmaktır.

Sempozyumun Niteliği

Uluslararası Hakemli ve Uluslararası Katılımlı (en az 6 ülkeden)

Bilimsel Yeterliliği

Sempozyuma gönderilen özet ve tam metinler kör hakem yöntemi ile değerlendirilmektedir.

Hakem raporları arşivlenmektedir

Akademik Yükselme kriterlerini karşılamaktadır

Sempozyumumuz öğretin üyeliği/görevliliği, doçentlik başvurusu ve profesörlük kadrolarına atanmak da dahil olmak üzere uluslararası kriterleri karşılamaktadır

Yayın Olanakları

Kongre sonrası akademik ISBN'li özet ve tam metin kitabı yayını

Dileyen katılımcıların tam metinlerinin sponsor dergilerde ücretsiz ya da indirimli olarak (hakem sürecini geçmesi şartıyla) yayınlanması 

* Yayın olanaklarına ilişkin detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Başvuru Süreci

- Öncelikle özet metninizi 28 Şubat 2021 tarihine kadar egesempozyumu@gmail.com adresine gönderiniz. 

- Özetiniz elimize ulaştıktan sonra derhal hakem süreci başlatılır.

- En geç bir hafta içerisinde hakem değerlendirmesi sizinle paylaşılır (red, düzeltme ya da kabul)

- Çalışmanız kabul edilirse tarafınıza kabul mektubu gönderilir

- Katılım ücretini ödemenizin ardından kesin kaydınız yapılır

- Sempozyum takviminde belirtilen tarihte program yayınlanır

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

Hakem değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra (kabul/red) yazara derhal bilgi verilmektedir

- Çalışmanız hakemlerimizce kabul edilirse gecikmeksizin kabul mektubunuz tarafınıza elektronik ortamda iletilir

- Kabul mektubunuzu aldıktan sonra yine sempozyum takviminde belirtilen süre içerisinde katılım ücretini yatırarak email olarak gönderiniz

- Kabul mektubunuzu aldıktan sonra tam metninizi süresi içerisinde göndermeye özen gösteriniz

Sempozyuma ilişkin merak ettikleriniz

Sempozyuma ilişkin merak ettiğiniz tüm hususlar için web sitemiz ana sayfasında bulunan Sempozyum Hakkında  penceresi altındaki açıklamaları okuyabilirsiniz

Sempozyum Konuları

Sempozyumumuza aşağıda belirtilen disiplinler/konularda yazılmış olan özgün akademik çalışmalarla başvurabilirsiniz

KONULAR

Genel Fizik

Mekanik
Elektromanyetizm
Termodinamik
Atom ve moleküler fizik
Katı hal fiziği
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
Nükleer Fizik

Fizik Laboratuvarı

Astronomi

 

Genel Kimya
Kimya Laboratuvarı

Analitik Kimya
Biokimya
İnorganik kimya
Fiziko-kimyasal
Organik Kimya
Nükleer Kimya
Farmasötik Kimya
Teorik Kimya
Supramoleküler Kimya
Tarım Kimyasalları
Gıda Kimyası
Çevre Kimyası
Tekstil Kimyası
Tıbbi Kimya
Foto Kimya
Termokimya

KONULAR

Genel Biyoloji

Biyoloji Laboratuvarı

Botanik ve Zooloji
Sitoloji ve Histoloji
Biyoteknoloji
Morfoloji ve Anatomi
Fizyoloji
Moleküler Biyoloji
Embriyoloji ve Mikrobiyoloji
Parazitoloji ve Viroloji
Biyokimya ve biyofizik
Patoloji ve Genetik
Taksonomi
Evrimsel Biyoloji
Entomoloji ve Mikoloji
Su ürünleri

 

Anatomi ve Biyofizik

Biyoistatistik ve Fizyoloji

Histoloji ve Embriyoloji

Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıp Tarihi

 

Ekoloji
Doğa Tarihi
yer Bilimleri

jeoloji
Jeofizik
Hidroloji
Meteoroloji
Coğrafya
okyanusbilim
Pedoloji
Matematik

Su

Çevre

Petrol

Doğal Kaynaklar

Maden

 

KONULAR

Tıbbi Etik ve Tıp eğitimi

Acil Tıp

Adli Tıp ve Aile Hekimliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Deri ve zührevi hastalıklar

Bulaşıcı hastalıklar

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Göğüs Hastalıkları

İç hastalıkları ve kardiyoloji

Nöroloji ve Nükleer Tıp

Radyasyon onkolojisi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Radyolojik Tıbbi Farmakoloji

Tıbbi Genetik

İmmünoloji

 

Anestezi ve Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi ve Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi ve Göz hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Kalp ve damar cerrahisi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Ortopedi ve Travmatoloji
Patoloji
Estetik  ve Rekonstrüktif Cerrahi

Üroloji

 

Ağız ve Çene Cerrahisi

Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Endodonti ve Ortodonti

Pedodonti ve Periodontoloji

Protez ve Oral Patoloji

Tıbbi Mikrobiyoloji

 

Eczacılık

Tıp Mühendisliği

Sağlık turizmi

Sağlık Hizmetleri

Hemşirelik

 

BU SEÇKİN ORGANİZASYONDA YERİNİZİ ALINIZ

by ATLAS JOURNAL

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Google+ Icon
  • Pinterest Clean